Farmartjänst Företagsservice i Katrineholm AB är en del av Farmartjänst Riks som är en rikstäckande organisation, med fristående företag på många platser i landet.

Vi är ett lokalt företag som i huvudsak utför arbeten i närområdet Katrineholm, Flen och Vingåker. Uppdragen kan dock ibland sträcka sig över hela Mellansverige, från västkust till östkust.

Vår personal arbetar inom många olika områden så vårt utbud av tjänster är väldigt varierande. Vi kan lite av varje, och kan oftast rycka in på kort varsel.

Farmartjänst – ett kvalitets- och miljöcertifierat företag
Vi arbetar på ett väldokumenterat, strukturerat och kvalitetssäkrat sätt i enlighet med vårt kvalitets- och miljöledningssystem. För din och vår trygghet är vi certifierade av Scandinavian Business Certification enligt standarderna ISO9001:2015 och ISO14001:2015.

Farmartjänst – ett auktoriserat bemanningsföretag
Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega. Vi är ett av Kompetensföretagen auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att vi jobbar med bemanning på ett tryggt, seriöst och affärsmässigt sätt.

Farmartjänst genom tiderna
Farmartjänst Företagsservice i Katrineholm AB startade i liten skala för cirka 20 år sedan. Sedan dess har mycket utvecklats och den inriktning som man hade från början, avbytartjänst inom lantbruket, har utvecklats mot ett allsidigt företag som utför tjänster inom varierande områden.