Styrelse


Tomas Hellberg

070 – 621 58 25
tomas.hellberg@farmartjanstsormland.se
Katrineholm


Bill Ajax

070 – 557 26 00
bill.ajax@ftkatrineholm.se
Vingåker


Nils Vikman

070 – 567 76 16
nils.wikman@ftkatrineholm.se
Vingåker

Lars Emanuelsson

070 – 746 80 61
lars.emanuelsson@farmartjanstsormland.se

Katrineholm

Delägare


Bill Ajax

070-557 26 00 / 070 – 787 16 97
bill.ajax@ftkatrineholm.se
Vingåker


Sören Andersson

070 – 557 26 00
soren.andersson@ftkatrineholm.se
Julita


Tomas Hellberg

070 – 621 58 25
tomas.hellberg@farmartjanstsormland.se
Katrineholm


Nils Vikman

070 – 567 76 16
nils.wikman@ftkatrineholm.se

Läppe

Pernilla Hagberg

070 – 324 98 26
pernilla.hagberg@farmartjanstsormland.se
Sköldinge

Reinhold Johansson

072 – 744 67 67
Byle

Lars Emanuelsson

070 – 746 80 61
lars.emanuelsson@farmartjanstsormland.se
Katrineholm

Stefan Larsson

Baggetorp

Verksamhetsledare

Bill Ajax, Verksamhetsledare
Bill Ajax

070 – 557 26 00
bill.ajax@ftkatrineholm.se
Vingåker